Steun MSO

Het samen spelen in een orkest is een dure hobby. Naast het gewone repeteren, treden we als orkest meerdere malen per jaar op in diverse zalen in de regio en ver daarbuiten, met onze twee concertseries. Deze concertseries zijn over het algemeen behoorlijk kostbaar, denk daarbij aan muziekhuur, vergoedingen voor dirigent, repetitoren en solisten, zaalhuur en de kosten van publiciteitsmateriaal. Aangezien de meeste van deze concerten eigen producties zijn, ligt het financiële risico geheel bij het MSO zelf.

Draagt u het MSO een warm hart toe en wilt u ons helpen om het orkest te kunnen laten voortbestaan, steun dan het MSO. Dit kan op de verschillende manieren:

Als donateur
Iedereen kan donateur van het MSO worden. Als donateur van het MSO, krijgt u twee maal per jaar het Donateurtje toegestuurd: zo wordt u op de hoogte gehouden van de activeiteiten van het MSO. Ook krijgt u een persoonlijke uitnodiging voor onze concertseries. Op vertoon van deze uitnodiging krijgt u korting op de normale toegangsprijs. U kunt al donateur worden met een bijdrage van 15 euro per jaar. Meer mag natuurlijk ook.

Als vriend
Vrienden van het MSO zijn bedrijven, instanties en verenigingen die het MSO een warm hart toedragen. Als vriend van het MSO wordt uw naam, indien u dat wenst, vermeld in de programmaboekjes, het informatieblaadje voor de donateurs en op de website. Tevens ontvangt u een uitnodiging met twee vrijkaartjes voor onze concerten. Vriend van het MSO wordt u voor minimaal 50 euro per jaar.

Als sponsor
Sponsoren van het MSO zijn bedrijven, instanties en verenigingen die in financiële vorm of in natura het MSO ondersteunen. Sponsoren van het MSO krijgen een vermelding met logo in de programmaboekjes, het informatieblaadje voor donateurs en een vermelding met logo op de website. Al naar gelang de wensen van de sponsor en het te sponsoren bedrag kan dit worden uitgebreid met meer prominentere weergave van logo’s bij concerten en in eerder genoemde media alsmede in het interne verenigingsblad. Ook bestaat er de mogelijkheid tot een gesponsord concert. Nadere invulling kan in overleg met het bestuur gegeven worden. Sponsor wordt u al vanaf 75 euro per jaar.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om het MSO te steunen, of om u bijvoorbeeld aan te melden als donateur, kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar musicasilvestraorkest@gmail.com.